Wat doen we

BelBruc laat ondernemers ondernemen

Strategieconcretisatie en Realisatie

Onze klanten zijn veelal ondernemers die vanuit vakmanschap een bedrijf hebben opgebouwd. Zelf met de voeten in de klei staan is voor hen heel belangrijk. Met dank aan een meer dan bovengemiddelde portie zelfredzaamheid zijn zij in staat gebleken om vanuit vakmanschap een bedrijf op te bouwen. 

Op het vlak van bedrijfsvoering worden ondernemers vaak geconfronteerd met nieuwe uitdagingen die erg tijdrovend zijn of die om specialistische kennis vragen. Hier helpt BelBruc ondernemers door hen te ondersteunen bij het realiseren van dromen. 

Samen met jou gaan wij terug naar de basis. Brengen dromen in kaart en zetten gezamenlijk een stip op de horizon. Vervolgens moet het pad naar succes concreet worden gemaakt door doelstellingen weg te zetten in de tijd en hier prestatie indicatoren aan te verbinden. Zo komen we tot een bedrijfsstrategie die richting en focus geeft om de ondernemer, maar ook (juist) teamleden in elkaars kracht te zetten.   

Strategierealisatie doe je samen. BelBruc ziet het dan ook als een vereiste om sleutelfiguren binnen de organisatie al in een vroeg stadium te betrekken bij het vormgeven van de strategie. Niet alleen brengt dit de gekozen richting tot leven, maar zo wordt ook draagvlak en een breed gedragen verantwoordelijkheidsgevoel binnen de organisatie gecreëerd. Zo ontstaat er een sterk fundament voor toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Coaching

Als (startende) ondernemer bent je voortdurend in beweging en uit eigen ervaring weten wij dat dit een eenzame reis kan zijn. Tijdens deze reis denken wij als sparringpartner en klankbord graag met je mee.

Zit je vol ambitie, beschik je over uitstekende ideeën, maar heb je tegelijkertijd moeite om dit te vertalen naar concrete acties? Als sparringpartner leveren wij maatwerk passend bij jouw ambitie en geven wij praktische handvatten om in actie te komen. Ons doel is om je de tools te geven waarmee jij jouw mensen, middelen en processen in balans kan brengen. Ook helpen we je om een gezonde balans te vinden tussen de verschillende rollen die ondernemers binnen hun organisaties invullen. Het is namelijk niet eenvoudig om vakmanschap uit te stralen, manager te zijn en tegelijkertijd je ondernemende inslag te behouden.

Ook zijn wij er voor de ondernemer die wil doorgroeien. We zien vaak dat deze ondernemers het moeilijk vinden om werkzaamheden te delegeren of hier de juiste mensen voor te vinden. Hierdoor blijft er weinig tijd over om aan je onderneming te werken. In de praktijk vraagt een groeiende onderneming om een andere manier van leidinggeven. BelBruc geeft je inzicht in je voorkeursstijl van leidinggeven om zo samen te bepalen of deze manier van leidinggeven nog past bij de fase waarin de onderneming zich bevindt. Ook krijgen ondernemers zo inzicht in andere stijlen die ze zich wellicht eigen moeten maken, of juist niet. Dit stelt hen in staat zichzelf en anderen in hun kracht te zetten om zo het beste in elkaar naar boven te halen. Zo ontstaat rust en wordt ondernemen weer leuk.  

Zakelijke mediation

Zonder wrijving geen glans. Ook op ondernemerschap en samenwerking is dit gezegde vaker wel dan niet van toepassing. Vaak kunnen betrokken partijen issues onderling oplossen. Als dit niet lukt en tijd verstrijkt kunnen frustraties de boventoon gaan voeren en ligt een patstelling in het verschiet. BelBruc ziet mediation als uitstekend middel om dergelijke conflicten weer in beweging te krijgen en focust zich hierbij met name op interne aangelegenheden die spelen binnen bedrijven. 

Onze mediation focust zich op het bespreekbaar maken van de onderstroom aan (negatieve) emoties, aannames en het wantrouwen wat vaak gekoppeld is aan een conflict. Dit met als doel om ruimte te bieden voor het vergroten van de zogenaamde bovenstroom, het feitelijke conflict zelf.

Door het bespreekbaar maken van de onderstroom wordt het voor de betrokken partijen weer mogelijk om zich te focussen op het oplossen van hun gezamenlijke conflict en kan er weer constructief worden onderhandeld. 

Interim dienstverlening

Ben jij ondernemer binnen het MKB of familiebedrijf en krijg je gewenste veranderingen niet gerealiseerd, wil je bedrijfsprocessen slimmer organiseren om door te groeien of wil je echt eens aan de slag met alle data die je onderneming genereert? Ook hier leveren wij ondersteuning middels interim werkzaamheden op locatie. Juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt loont het om bedrijfsprocessen te stroomlijnen.    

Als bedrijfskundigen zetten wij ons in waar mensen, systemen en processen samenkomen. Bij het leveren van interim ondersteuning toetsen wij altijd of de gewenste verandering ook past binnen de strategische opgave waar de organisatie voor staat. Zo wordt duidelijk of de verbeterslag op lange termijn daadwerkelijk het gewenste effect sorteert.

Let wel; voor ons staat het realiseren van blijvende verandering centraal. Dit betekent dat ons doel is om veranderopgaven duurzaam te verankeren binnen jouw bedrijf. Onze interim dienstverlening gaat dan ook altijd gepaard met het betrekken van medewerkers en wordt afgesloten met het duurzaam beleggen van verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 

Het beste in ondernemers naar boven halen is ons doel