Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Uw privacy is voor BelBruc van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij over u verwerken. 

BelBruc kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BelBruc, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan BelBruc verstrekt. Hierbij kan BelBruc de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor-, achter- en bedrijfsnaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres


Waarom BelBruc gegevens nodig heeft

BelBruc verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BelBruc uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


Hoe lang BelBruc gegevens bewaart
BelBruc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Delen met anderen
BelBruc verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van BelBruc worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BelBruc gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@belbruc.nl. BelBruc zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen
BelBruc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BelBruc maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BelBruc verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BelBruc op via contact@belbruc.nl.

www.belbruc.nl is een website van BelBruc en is als volgt te bereiken: 

Postadres: Rivierdijk 479, 3372 BX Hardinxveld-Giessendam 

KvK nummer: 85191094

E-mailadres: contact@belbruc.nl