Mediation bij conflicten

BelBruc laat ondernemers ondernemen

Wat

Zonder wrijving geen glans. Ook op ondernemerschap is dit gezegde vaker wél dan niet van toepassing. Vaak kunnen betrokken partijen issues onderling oplossen. Als dit niet lukt en tijd verstrijkt, kunnen frustraties de boventoon gaan voeren en ligt een patstelling in het verschiet.

Hoe

Wij zien mediation als het middel bij uitstek om conflicten weer in beweging te krijgen. Hierbij focussen wij ons met name op het verhelpen van conflicten die spelen binnen bedrijven.

Onze mediation richt zich eerst op het bespreekbaar maken van de onderstroom aan (negatieve) emoties, aannames en onderling wantrouwen. Zaken die vaak gekoppeld zijn aan een conflict en het mediationproces beïnvloeden

Op het moment dat beide partijen de intentie uitspreken om aan een oplossing te werken en dit ook non-verbaal bekrachtigen, ontstaat ruimte om de focus te verleggen naar het feitelijke conflict zelf, de zogenaamde bovenstroom.

Resultaat

Doordat deelnemers zich meer bewust zijn van de onder- en bovenstroom bij de ander en die van henzelf kan er gedurende het mediationproces sneller worden teruggeschakeld naar het feitelijke conflict zelf.  

Zo kunnen wederzijdse belangen rationeel worden afgewogen en ontstaat er een setting waarin er weer constructief kan worden onderhandeld tussen de betrokken partijen.

Investering

Elk mediationproces vraagt om maatwerk en het ontstaan van een vertrouwensrelatie waarin belangen zorgvuldig worden afgewogen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 

Werken aan verbinding?

Wil je meer informatie ontvangen over hoe wij werken? Neem contact met ons op.