Teamontwikkeling

BelBruc laat ondernemers ondernemen

Wat

De mate waarin er binnen jouw bedrijf goed en effectief wordt samengewerkt bepaalt in belangrijke mate ook het succes van je onderneming. Veel ondernemers weten dit. Toch zien wij het in de praktijk gebeuren dat concrete handvatten ontbreken om écht te werken aan teamontwikkeling. 

Hoe

Door het combineren van de DISC systematiek met de Pyramide van Lencioni toetsen wij of er op het vlak van ‘team zijn’ werk aan de winkel is binnen jouw onderneming. Door samen te werken aan bewustwording rondom ‘de 5 frustraties van teamsamenwerking’ kan er snel resultaat worden geboekt zonder energie te verliezen in soms waardevolle, maar ook vaak inefficiënte en tijdrovende, ontwikkeltrajecten.  

Het fundament van een sterk team bestaat uit onderling vertrouwen (1), alleen zo durven teamleden zich uit te spreken en voelen zij zich gehoord. Hiermee ontstaat er ruimte om conflicten (2) aan te gaan. Hierdoor worden de verschillende perspectieven van teamleden gehoord en dit resulteert vervolgens in betrokken medewerkers (3) die zich voltallig achter de genomen beslissingen scharen.  

Resultaat

Vanuit onderling vertrouwen, de veiligheid om conflicten aan te gaan en instemming wat betreft besluitvorming, kan er samen met jouw team gewerkt worden aan het durven nemen van verantwoordelijkheid (4). Nu staat niets je meer in de weg om de focus te leggen op het behalen van het gewenst teamresultaat (5). Hierbij helpt het om doelstellingen SMART te formuleren en voortgang (visueel) inzichtelijk te maken. Je zult zien dat er een echt teamgevoel ontstaat binnen jouw bedrijf wat het behalen van resultaten ten goede komt!  

Investering

Door te investeren in jouw team, investeer jij niet alleen in de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, maar ook in het vermogen van jouw bedrijf om resultaat te boeken. Benieuwd hoe jullie kunnen werken aan de ‘5 frustraties van teamsamenwerking’? Elk ontwikkeltraject vraagt om maatwerk, neem vrijblijvend contact met ons op om jullie situatie te bespreken. 

Verbeteren van teamprestaties?

Wil je meer informatie ontvangen over hoe wij werken? Neem contact met ons op.